3 български университета ще получат финансиране по инициативата EIT HEI

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви 26-те печеливши консорциума, избрани да участват в инициативата на EIT HEI. Близо 300 висши училища (ВУ) и техните партньори от 38 държави ще получат общо до 31,2 милиона евро за укрепване на своя иновационен капацитет. Срещ спечелилите финансиране са и 3 български университета – Лесотехнически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Тракийски университет – Стара Загора. 

Присъединявайки се към мрежа от над 270 организации, избраните партньори ще бъдат втората кохорта, която ще участва в инициативата на EIT HEI, която е предназначена да подкрепя образователните институции с експертен опит, финансиране и достъп до иновационната екосистема на EIT. Програмата помага на висшите училища да разработват и прилагат планове за действие за подобряване на своя предприемачески и иновационен капацитет на всички институционални нива.

Общо 56 консорциума, представляващи над 680 организации от цяла Европа, кандидатстваха за тазгодишната покана за EIT HEI, която приключи през март 2022 г. В резултат на това 26 проекта, включващи 147 висши учебни заведения и 147 неакадемични организации (компании, изследователски центрове, публични органи и асоциации), ще се възползват от максимално финансиране от над 31 милиона евро. Добре балансираното разпределение на организациите показва, че инициативата върви по правилния път към постигане на целта си – създаване на синергии между индустрията и висшите училища за стимулиране на иновациите и предприемачеството в Европа.

Повече информация за проекта, в който участва Лесотехническият университет може да намерите тук.

Повече информация за проекта, в който участва Софийският университет може да намерите тук.

Повече информация за проекта, в който участва Тракийският университет може да намерите тук.