ЕК и Западните Балкани обсъждат напредъка в сътрудничеството за научноизследователска и развойна дейност на среща на министрите

На 27-28 юни в Тирана, Албания, се проведе министерска среща на платформите на Западните Балкани за култура, изследвания и иновации и образование и обучение. На срещата на министрите по научни изследвания и иновации комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви, че Програмата за Западните Балкани е довела до допълнителни 150 милиона евро финансиране за иновации за следващите четири години. Тя подчерта, че предстоящата Европейска програма за иновации допълнително ще допринесе за поддържането на благоприятна среда за сътрудничество между индустрията и академичните среди и стартиращи фирми. Комисарят представи и Съвместния изследователски център за състоянието на околната среда и климата в Западните Балкани. Един от резултатите подчертава, че качеството на въздуха в Западните Балкани все още е критично лошо.

На министерската кръгла маса беше подчертано по-тясното сътрудничество по мисиите на Хоризонт Европа – подчертавайки, че три града от Западните Балкани са част от усилията за климатично неутрални и интелигентни градове. Комисарят насърчи други градове от региона да се поучат от тези примери и да споделят най-добри практики, за да работят заедно за чисто и зелено бъдеще за нашите младежи. Министрите на научните изследвания и иновациите на Западните Балкани потвърдиха отново ангажимента, поет от лидерите на срещата на върха между ЕС и Западните Балкани в Бърдо през 2021 г. за насърчаване на научните постижения и предотвратяване на изтичането на мозъци.

Програмата за Западните Балкани за иновации, изследвания, образование, култура, младеж и спорт, стартирана през октомври 2021 г. на срещата на върха на ЕС в Бърдо и обявена в Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, който Комисията представи през октомври 2020 г. със значителна инвестиция пакет, мобилизиращ до девет милиарда евро финансиране за региона. Той следва стартирането на Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани през юни 2018 г., която има за цел да подкрепи прехода на региона към цифрова икономика и да донесе по-бърз икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.