Доклад за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите в Европейския съюз

Европейската комисия публикува изданието за 2022 г. на доклада за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите (SRIP), анализиращ иновационните резултати на ЕС в глобален контекст. Тазгодишният доклад показва, че в световен мащаб ЕС остава силен играч по отношение на научна продукция и технологична продукция. Въпреки че представлява само 6% от световното население, на него се падат около 18% от глобалните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и 21% от най-цитираните научни публикации в световен мащаб. По отношение на технологичната продукция ЕС е водещ в световен мащаб в областта на климата с 23% от общия брой заявления за патенти. ЕС допринася значително и за други области, като биоикономиката (23%) и здравеопазването (17%).

Тази позиция обаче ерозира, тъй като през последните години основните търговски партньори на ЕС подобряват резултатите си в областта на иновациите с по-бързи темпове. Инвестициите в НИРД в ЕС намаляха по време на кризата със значителни разлики между секторите. Най-големите инвеститори в НИРД в ЕС в здравеопазването и ИКТ услугите са увеличили своите инвестиции в НИРД между 2019 г. и 2020 г. (съответно 10,3% и 7,2%), но водещите инвеститори в НИРД в ЕС в други сектори са намалили своите инвестиции в НИРД по време на кризата, като например доставчиците на ИКТ (-3,6%) %), Химикали (-3,7%), Автомобили (-7,2%) и Космически (-22,6%) сектори.

Намаляващата бизнес динамика в ЕС ще има отражение върху иновациите и икономическия растеж. Докладът твърди, че подобряването на бизнес средата и капацитета за иновации в ЕС изисква подновена енергия, когато става въпрос за справяне с дългогодишни проблеми, като недостатъци в достъпа до финансиране, регулаторни рамки, които не са склонни към иновациите, постоянното разделение между добре представящите се фирми и изоставащите, и трудността при привличането и задържането на таланти. Тези въпроси ще бъдат разгледани в съобщението относно нова европейска програма за иновации.

Събитието за виртуално представяне на доклада ще се проведе на 12 юли 2022 г. от 15:00 до 17:00 (CET). Той ще представи основните констатации на доклада и ще бъде домакин на дискусия с високопоставени лектори относно текущите тенденции в научните изследвания и иновациите и свързаните с тях политики.

Докладът може да изтеглите от тук: Science, Research and Innovation Performance of the EU (SRIP) report | European Commission (europa.eu)