Министрите за наука обсъждат научната дипломация и следващия стратегически план на Хоризонт Европа

Министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария, проведоха неформална среща в гр. Сантандер, Кралство Испания на 27 и 28 юли 2023 г. По предложение на Испанското председателство на Съвета на ЕС, министрите обсъждат значението на европейската научна и технологична дипломация и следващия стратегическия план Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

По време на работния обяд бе представен проекта IFMIF-DONES, който има за цел да създаде обширна база данни за термоядрени материали и други предизвикателства на термоядрените технологии, а вечерта преди срещата делегациите бяха поканени в Centro Botín, център за изкуства, проектиран от носителя на наградата Pritzker архитект Renzo Piano.

Диана Морант, министър на науката и иновациите на Испания, и проф. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката на България

Проф. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, представи позицията на България: „Науката има изключително важна роля, която преминава политическите граници и действа като катализатор на международното сътрудничество и стабилността в Европа“. Страната ни ще подкрепя бъдещи инициативи на европейско ниво, които биха могли да допринесат за усвояването на нови умения на служителите, формиращи научните политики, а също и техните ръководители, дипломатическите служители, както и самите учени. По отношение на подготовката за следващия стратегически план на „Хоризонт Европа“ България ще настоява за повече време за обсъждане.