Уебинари на Elsevier: Октомври-Ноември

Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. Напомняме ви, че през м. юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи  тригодишно споразумение с Elsevier. Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за българските бенефициенти.

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на висшите училища.Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Повече информация за споразумението може да намерите тук.

В таблиците по-долу може да намерите всички планирани обучителни сесии през м. октомври и м. ноември 2023 г.

Autumn/Winter 2023 Webinar Schedule for Bulgaria

Date Time GMT+3 Topic
10-Oct 13:30 Проучете нашите научни бази данни: ScienceDirect – ключови характеристики и работа с платформата
12-Oct 14:00 Open Access publishing and the benefits of your transformative agreement (in English)
25-Oct 13:30 Първи стъпки за работа със Scopus
14-Nov 13:30 ScienceDirect: Вашият източник за най-новите изследователски новини
29-Nov 13:30 Защо да изберем Scopus?
12-Dec 13:30 Метрики на Scopus. Показатели за оценка на влиянието на списание, статия и автор
19-Dec 14:30 Профил в международната научна база данни Scopus

Специални събитиея