Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г.

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството.

Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за българските бенефициенти. Достъпът до базите данни допринася за интеграция в Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на висшите училища.

Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на Elsevier. Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели.

  • Общо 100 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2022-28.02.2023;
  • общо 180 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2023-29.02.2024; и
  • общо 260 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2024-28.02.2025.

В презентациите по-долу може да разберете повече за работния процес по публикуване на статия с отворен достъп. За възникнали въпроси може да пишете на следните имейл адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

Целият текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите на сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Профил на купувача“ –  https://app.eop.bg/today/197457

Презентации:

EOAP_AG_DB_FixedQTY_Training_Jan2022

Elsevier_Bulgaria_ Publishing options

Supporting Bulgaria OA agreement