Предварителна оценка на проектни предложения по РП „Хоризонт Европа“

В рамките на проект NCP_WIDERA.NET, в който Министерството на образованието и науката участва, е разработен портал wideraexperts.eu. Порталът е безплатен и улеснява осъществяването на връзка между експерти-оценители на проектни предложения, и кандидати от т.нар. Widening страни, подготвящи проектни предложения по конкурсите в направления Widening, ERA, по клъстерите от стълб II и схемите на EIC Pathfinder на програма „Хоризонт Европа“.

Целта на този портал е да предостави на кандидатите с проектни предложения възможност за предварителен преглед на проектните им предложения, за да се гарантира тяхното качество, благодарение на обратната връзка, получена от експерти-оценители.

  • Ако Вие сте кандидат с проектно предложение по някоя от конкурсните сесии на Стълб II: „Глобални предизвикателства и европейска индустриална конкурентоспособност“, или Стълб III: „EIC Pathfinder“ или „Разширяване на участието и укрепване на Европейското изследователско пространство“ на програмата „Хоризонт Европа“, може да използвате портала wideraexperts.eu и да регистрирате своето проектно предложение за предварителна оценка. За нейното извършване ще бъде определен подходящ експерт, който ще Ви даде препоръки как да подобрите качеството на Вашето предложение и да увеличите шансовете си за получаване на финансиране.
  • Ако Вие сте експерт с професионален опит в някоя от областите, съответстващи на Стълб II, „EIC Pathfinder“ или „Разширяване на участието и укрепване на Европейското изследователско пространство“ на програма „Хоризонт Европа“ и владеете английски език на високо ниво, може да създадете свой профил на портала wideraexperts.eu. В случай, че Вашият профил е подходящ за предварителна оценка на някое проектно предложение и Вие изразите съгласие да извършите тази оценка, ще имате ангажимент да подпишете договор и декларация за поверителност с Министерството на образованието и науката (МОН), което координира националните дейности по програма „Хоризонт Европа“. Вашата роля ще бъде да анализирате проектното предложение, да подготвите писмени препоръки и да се срещнете с екипа на проекта, за да им предоставите обратна връзка от извършената от Вас дейност. За нея ще получите възнаграждение в размер на 600 евро (бруто) за оценката на едно проектно предложение, като времето за извършване на тази оценка е до 20 работни часа.
  • Ако Вие сте национално контактно лице (НКЛ), от Вас ще се очаква да посочите тематичната област по „Хоризонт Европа“, за която сте определени като НКЛ, след което ще получите достъп до проектните предложения от тази тематични област, изпратени за предварителна проверка (оценка). Вашата роля е да изберете и свържете кандидата с подходящ експерт, регистриран в базата данни на портала, въз основа на информацията (област на експертиза), предоставена при регистрацията му.

След като експертът се съгласи да извърши предварителната проверка и подпише договора и декларацията за поверителност с МОН (което координира мрежата от НКЛ за страната), Вие като НКЛ трябва да приемете (или не) извършената от експерта работа и да уведомите за това експерта и кандидата, както и да съдействате за извършването на заплащането за труда на експерта (чрез изпращане на заявление до МОН).

Ако имате въпроси или се нуждаете от техническо или експертно съдействие, моля свържете се с екипа от МОН на имейли: z_georgieva@mon.bg, e.foteva@mon.bg, m.stancheva@mon.bg.