Първата мисия на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР в София

В периода 18-19 декември експерти от Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие проведоха своята първа мисия в София. В откриващата сесия участие взе проф. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, заедно с представители на Министерство на външните работи, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията и Администрацията на Министерски съвет.

В рамките на мисията бяха обсъдени силните и слабите страни на българската научноизследователска и иновационна система – публичната помощ за бизнеса, данъчни облекчения, технологичен трансфер, висшето образование, публичните научни организации и др.

На 18 декември експертите посетиха Българската академия на науките, където проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, представи историята и дейността на Академията, както и планираната инвестиция за Повишаване на иновационния капацитет на
Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на следващият ден експертите посетиха Института за компютърни изследвания и изкуствен интелект – INSAIT, както и суперкомпютъра Discoverer.

Техническите прегледи са част от започналия процес на присъединяване на Република България към Организацията на икономическо сътрудничество и развитие. Техническия преглед в рамките на Комитета за научна и технологична политика ще продължат онлайн през началото на 2024 г. След приключване на технически прегледи по отделните комитети, Съветът на ОИСР следва да се произнесе единодушно относно отправянето на покана към България за членство в организацията.