162 милиона евро за финансиране на проекти за научноизследователски инфраструктури от ЕС

Нова покана, отворена до 20 април, предлага 162 милиона евро за финансиране на изследователски инфраструктури.

В рамките на тази покана са отпуснати 110 милиона евро за предложения за следващо поколение научни инструменти, инструменти и методи и усъвършенствани цифрови решения. Поканата отделя 30 милиона евро за работа по европейския облак за отворена наука, платформа за споделяне на данни и анализ, а останалите 22 милиона евро за по-общата тема за разработване, консолидиране и оптимизиране на европейската изследователска инфраструктура.

На потенциалните кандидати е препоръчано гледат записите от Информационния ден за изследователските инфраструктури за 2021 г., за да се запознаят с различните теми за разговори.

Заявленията ще бъдат оценени от независими експерти, избрани от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания от името на Европейската комисия. Резултатите от оценката трябва да бъдат налични през третото тримесечие на 2022 г. Успешните предложения за проекти ще бъдат поканени да подпишат споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ и да започнат през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Повече информация може да намерите тук.