Конференция „Състояние на националната научна инфраструктура в Република България в изпълнение на НПКНИ“

В периода 17 – 18 ноември 2022 г., в гр. Пловдив, се проведе Конференция, на която бе представен напредъка и състоянието на общо 35 национални научни инфраструктури в Република България в изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура. В конференцията участваха представители на екипите от научните инфраструктури, представители на Постоянния комитет за изпълнение и мониторинг на НПКНИ и администраторите на обектите от МОН.

Изключително интересни лекции бяха представени и през двата дни.  Г-жа Карина Ангелиева, член на постоянния комитет и представител на България в Европейския стратегически форум за научни инфраструктури, представи Европейското научноизследователско пространство (ERA) и научните инфраструктури в него.

Dr. Juan Miguel GONZÁLEZ-ARANDA /Член на екипа от европейска научноизследователска инфраструктура LifeWatch ERIC представи европейски модели за съхранение и споделяне на отворени данни, а Kurt Majcen, член на екипа от европейската научноизследователска инфраструктура BBMRI-ERIC, представи отворената наука и политиките за управление на данни в контекста на биобанкирането.

Презентациите от събитието, ще откриете на следният линк: https://drive.google.com/drive/folders/1clio-EXyCzYRzK_4Ifkj8NO9BhGopQqO?usp=share_link