Уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на ниво ЕС?“

На 28 ноември 2022 г. Европейският парламент организира уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на ниво ЕС?“

Академичната свобода е универсално право и е от съществено значение за качеството на образованието, преподаването и научните изследвания. Той е двигател на иновациите, повишава капацитета на учените и студентите да придобиват и генерират знания и по този начин защитава капацитета на обществата за саморефлексия. Въпреки че държавите и университетите по света отдавна са се ангажирали да зачитат и защитават академичната свобода, тя остава слабо разбрана – и е атакувана на много места.

Конференцията на високо ниво на STOA относно академичната свобода в Европа ще покани всички съответни институционални заинтересовани страни и академичните среди да обсъдят как да наложат защитата на академичната свобода в ЕС. Председателят на Европейския парламент Роберта Метсола ще стартира новата инициатива на STOA „Форум на ЕП за академична свобода“, която планира да изготви наистина независим доклад, годишен Монитор на академичната свобода.

Уебинарът ще се излъчва на живо на официалния сайт на ЕП, където може да намерите и програмата на събитието.