Фулбрайт България обяви конкурс за Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” за академичната 2023-24 г.

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни оргнизации в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области:

 • превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости;
 • превенция и контрол на ХИВ/СПИН;
 • здравна политика и управление;
 • превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права;
 • планиране на образованието;
 • управление на човешки ресурси;
 • публична администрация и анализ на обществена политика;
 • комуникации/журналистика;
 • управление на природни ресурси и околна среда;
 • градско и регионално планиране;
 • аграрна икономика;
 • индустриално управление;
 • икономическо развитие,
 • финанси и банково дело.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Фулбрайт България. Промо постер можете да изтеглите от тук.