Докторантски семинар с водещи учени от Университета в Кьолн в рамките на проекта SCHOLARNET

На 17 май 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе докторантски семинар в рамките на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, финансиран от Национална научна програма „Европейски научни мрежи“ на МОН. Работният език за семинара е английски.

Гост-лектори в научния форум ще бъдат изтъкнати учени от Университета в Кьолн, които ще дискутират изграждането на кооперативи, ролята на доброволчеството и гражданското общество. Специален акцент ще бъде поставен върху социалната политика като фактор за засилване на кооперативните движения. В дискусията ще вземат участие Бенджамин Хаас, Саймън Микен и Йошка Молденхауер.

Докторантският семинар ще се проведе в зала 417 на Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“. Отворен е за всички докторанти, пост докторанти и учени, които проявяват интерес към темата.

За повече информация относно проекта SCHOLARNET, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba