Европейски дни на индустрията 2022 г.

Дните на индустрията на ЕС са водещото годишно събитие, което подчертава водещите индустриални лидери и текущите дискусии по индустриалната политика, като същевременно подобрява базата от знания на европейската индустрия. Това е основната платформа за обсъждане на предизвикателствата на индустрията и съвместно разработване на възможности и политически отговори в приобщаващ диалог с широк кръг от заинтересовани страни.

Изданието за 2022 г. ще се проведе в хибриден формат в Брюксел между 8 и 11 февруари 2022 г. и ще стимулира дискусиите в индустриалните екосистеми относно техния зелен и цифров преход в подкрепа на укрепването на устойчивостта на компаниите от ЕС (включително МСП). Също така ще има дискусии за това как младото поколение може да формира бъдещето на индустрията на ЕС в съответствие с предложението на Комисията 2022 г. да стане Европейска година на младежта. Някои от тези дискусии ще се проведат в контекста на специална програма за младежта, която ще постави фокуса на събитието върху някои от най-неотложните проблеми за младите европейци днес: социално равенство, младежка безработица и несигурна работа, както и спешният призив за устойчиви и социално отговорни бизнес модели.

За регистрация и повече информация посетете официалния сайт на събитието.