Национален конкурс „Млади таланти“ 2022 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:
∙ Биология
∙ Химия
∙ Информатика
∙ Инженерни науки
∙ Материалознание
∙ Математика
∙ Медицина
∙ Физика
∙ Социални и хуманитарни науки
∙ Екология
Тази година 24. Национален конкурс ще се проведе в периода 18 -20 април 2022 г.
Крайният срок за подаване на проекти е до 31 март 2022 г. на следните имейли:
e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.
Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2022 г.
Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.
Проектите ще бъдат оценявани от жури.