Откриваща среща по проект „GREENANIMO“

Откриваща среща по проект „GREENANIMO“

На 27.11.2020 г. се проведе откриващата среща по проект „STRENGTHEN RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY FOR GRAZING LIVESTOCK MEAT PRODUCTION IN BULGARIA THROUGH ADVANCED KNOWLEDGE TRANSFER“ – „GREENANIMO“, № Д01-287/07.10.2020, финансиран от Националната програма „Европейски научни мрежи“ на Министерство на образованието и науката на Р. България.…