Seoul Global Challenge 2021

Посолството на Република България в Сеул споделя информация и покана за участие в Seoul Global Challenge 2021. Мероприятието е част от усилията за подобряване на градската среда и живота на гражданите посредством засилена глобална солидарност.

Конкурсът ще се проведе в периода октомври 2020 г. – декември 2021 г. в две направления:

  1. Технологични предизвикателства/ Technological Challenges (практическа част): Редуциране на фините прахови частици в метрото (краен срок за предложение за проект – 31 декември 2020 г.);
  2. Академични предизвикателства/ Academic Challenges (теоретична част): Подобряване на качеството на въздуха в метрото (краен срок за предложение за проект – ноември 2020 г.; конкретните дати се различават спрямо темата на проекта).

Всяко направление се състои от няколко теми, като няма ограничение нито за броя проекти, които участниците могат да изпратят по дадена тема, нито за броя теми, по които могат да участват.

Критериите, по които ще бъдат оценявани проектите, включват ефективност, степен на икономическа реализация, иновативност и приложимост.

Допълнителна информация можете да намерите като проследите следните следната препратка oсновна информация.