Как регионалните иновационни екосистеми могат да подобрят участието в Рамковата програма?

Европейската комисия публикува нов работен документ за това как регионалните иновационни екосистеми могат да подобрят участието в Рамковата програма. Този документ оценява значението на регионалните изследователски капацитет и активи, както и присъщите характеристики на регионите при определянето на успеха в Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации.

Констатациите показват, че качеството на резултатите от научните изследвания има повече значение от количеството, особено в проекти, насочени към обществени предизвикателства, докато качеството на патентната дейност има повече значение от количеството, особено в проекти, насочени към индустриални цели. По-слабо развитите региони печелят от подобрени институции, докато напредналите региони печелят от увеличени инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и човешки ресурси.

Най-високите нива на успех (над 18% от подадените предложения са успешни) са в западните и северните региони, като Франция, Холандия, Австрия, Швеция. Немските региони, които често се характеризират с най-високите нива по отношение на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и възможностите за научноизследователска и иновационна дейност са с висок до  умерен успех. Най-ниски нива на успех (под 10% от подадените предложения са успешни) могат да бъдат намерени в Южна и  Източни региони, като италиански, полски, унгарски, словашки и български.

Повече информация може да намерите тук.