ЕС-AMRI – обединение на BBMRI, EATRIS и ECRIN

Европейският алианс на инфраструктури за медицински изследвания EU-AMRI е новият съюз между европейските инфраструктури за медицински изследвания BBMRI, EATRIS и ECRIN. EU-AMRI има за цел да улесни ефективното и ефикасно използване на научните услуги, експертни познания и инструменти от академичните среди и промишлеността за безпроблемното преобразуване на научни открития в нови лечения и решения за пациентите.

С EU-AMRI трите медицински инфраструктури за научни изследвания споделят ангажимент за увеличаване на ползата от изследванията за пациентите, за насърчаване на добрата изследователска практика и за осигуряване на по-голям достъп до наличните инфраструктурни ресурси. Крайната цел на EU-AMRI е да улесни по-широката изследователска общност да постигне целите си, като предоставя научни услуги с най-високи стандарти за качество и възпроизводимост.

Чрез своя уебсайт www.eu-amri.org EU-AMRI позволява на промишлеността и академичните среди да избират от набор от услуги, които да ползват според техните нужди. Тези услуги обхващат биомедицинския процес от предклинични модели до достъп до проби, от изследвания на биомаркери до мултинационални клинични изпитвания и разработване на продукти. Освен това, изследователските инфраструктури предлагат обучение и подкрепа по етични, правни и обществени въпроси (ELSI), управление на качеството, регулаторни въпроси, публично-частно сътрудничество и др.

Събитие за официалното откриване на EU-AMRI

На 14 декември 2021 г. (10:00-12:00 ч. CET) EU-AMRI ще бъде официално представен в Брюксел. Програмата ще включва презентация на EU-AMRI и ще бъде последвана от кръгла маса по темите за бъдещето на Алианса EU-AMRI. Събитието ще може да се следи на живо онлайн. Допълнителна информация можете да намерите като проследите тази препратка.