Поредица от уебинари на тема иновации и растеж

Поредица от уебинари на тема иновации и растеж

Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия организира съвместно с Дирекцията за наука, технологии и иновации на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) поредица от уебинари на тема иновации и растеж.

Поредицата ще подпомага надграждането на резултатите от проектите, подкрепени в рамките на „Хоризонт 2020“, които имат за цел да разширят нашето разбиране за важни въпроси като публичната подкрепа за иновациите („microBeRD“), динамиката на бизнеса и производителността („MapProdIGI“), ролята нанаучните изследвания в подкрепа на иновативните предприемачеството („KnowInn“), както и наблюдението и оценката на политиките за научни изследвания и иновации („REITER“) в Европа и извън нея.

Уебинарите предоставят възможност да се представят най-новите резултати от тематични проекти и академична работа в тези области. Участието на политици, политически анализатори и водещи академични експерти ще даде възможност да се изследват допълнително политическите последици от извършената работа и пътищата за бъдещи изследвания.

Онлайн уебинарите ще се провеждат веднъж или два пъти седмично, започвайки на 14 октомври със сесия за въздействието на данъчните стимули за научноизследователска и развойна дейност и ще бъдат с максимална продължителност от час и половина. Ще има възможности за взаимодействие с публиката чрез въпроси и отговори в приложението Slido. Няма нужда от регистрация, а всички връзки за следене на събитията на живо онлайн ще бъдат достъпни на тази страница.

Планирани са седем уебинара в периода октомври-декември 2020 г., а информацията ще се актуализира редовно на уеб страницата на поредицата.

  • 14 октомври, 15: 00-16: 30*: Въздействието на данъчните стимули за НИРД: нови доказателства и последици
  • 16 октомври, 15: 00-16: 30*: Автоматизиране на труда: Доказателства от патентни данни на ниво фирми
  • 23 октомври, 11: 00-13: 00*: Природата на фирмения растеж
  • 30 октомври, 16: 00-17: 30*: Наеми и нематериален капитал: Рамка за Q +
  • 13 ноември (TBC): Намаляващ бизнес динамизъм
  • 20 ноември (TBC): Анализ на връзките между иновативни стартиращи фирми и публични изследвания
  • 4 декември (TBC): Работа с доказателства за политиката за развитие на науката, технологиите и иновациите: Представяне на лабораторията за данни STIP.

* българско време.

За допълнителна информация относно съфинансираните от ОИСР проекти по по РП „Хоризонт 2020“, които ще са обект на представяне и дискусии (microberd, Maprodigi, KNOWINN и REITER), можете да проследите тази препратка.