Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2021 г.

Европейската комисия организира Дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни 2021 г..