Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Аграрен университет – Пловдив е партньор в научен проект финансиран по програма Хоризонт 2020 с акроним Suwanu Europe,  насочен към насърчаване на повторното използване на водите за напояване в земеделието. Консорциумът по проект Suwanu Europe организира международна онлайн конференция на 18 и 19 май 2021…