България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

На 7 април заместник-министър Карина Ангелиева взе участие в закрито заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на което представи политиките на България в областта на науката и иновациите. Г-жа Ангелиева сподели значимия напредък, който страната…

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

EK мобилизира 123 милиона евро от бюджета на РП „Хоризонт Европа“ за спешни изследвания на различните варианти на коронавирус.  Комисията обяви нови конкурсни сесии, които допълват по-ранните действия за разработване на лечение и ваксини чрез организиране и провеждане на клинични изпитвания за напредък в развитието на…