„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания

Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP, представи „Бяла книга“ с препоръки в сферата на трансфера на знания. Бялата книга представя три препоръки към Европейската комисия: Въвеждането на специален работен пакет за…

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Националната програма „Европейски научни мрежи“ осигурява финансови средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани по РП “Хоризонт 2020” проектни предложения на български висши училища и научни организации. Основният акцент в „Европейски научни мрежи“ е върху модернизиране програмите и…

Европейският съвет за иновации започва своята дейност на 18 март 2021 г.

Европейският съвет за иновации започва своята дейност на 18 март 2021 г.

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC) започва своята дейност на 18 март 2021 г. EIC е една от ключовите новости, които въвежда „Хоризонт Европа“. За да отбележи публикуването на работната програма и обявяването на първите конкурсни сесии, EIC организира двудневно събитие. На 18…