Възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации

Възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия публикува визия за възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации. На 27 май 2020 г. Комисията прие мащабен пакет за възстановяване, включващ политики и финансиране за научни изследвания и иновации. Визията има два аспекта. Първо,…