Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

Програмата за стипендии на HFSP подкрепя проектни предложения за гранични, потенциално трансформативни изследвания в областта на науките за живота. Насърчава се участието на кандидати с високорискови проекти. Проектите трябва да имат интердисциплинарен характер и да предизвикват съществуващите парадигми, като използват нови подходи и техники. Научно,…

Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

Нучноизследователската инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH обяви конкурс в две тематични направления: Обмен в областта на изкуствата в рамките на научноизследователската инфраструктура DARIAH Конкурсът цели да проучи какво настоящата база от знания на DARIAH може да предложи на изследователите в областта на изкуствата…