Информационен онлайн семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“

Информационен онлайн семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“

BiodivERsA, Паневропейската мрежа от министерства и агенции, които програмират и финансират изследвания в областта на биоразнообразието, екосистемните услуги и природосъобразните решения, и Европейската комисия, в лицето на Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ и Генерална дирекция „Околна среда“, организират информационен семинар за представяне на възможно бъдещо…

Покана за уебинар „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“

Покана за уебинар „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“

В сряда, 20 май 2020 г., от 11.00 до 12.00 ч. (брюкселско време) Европейската комисия ще бъде домакин на уебинар на тема „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“. На събитието ще бъде подробно разяснена функцията за удостоверяване с два фактора. На следните линкове…

Инициатива на Европейския институт за иновации и технологии в отговор на кризата COVID-19

Инициатива на Европейския институт за иновации и технологии в отговор на кризата COVID-19

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИИТ) постави начало на Инициатива за отговор на кризата (EIT Crisis Response Initiative), като част от колективните усилия на ЕС за справяне с кризата COVID-19. Управителният съвет на ЕИИТ реши да мобилизира допълнително финансиране в размер на 60 милиона…