Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) предоставя достъп до своята научна инфраструктура

European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) обявява конкурс за проекти за достъп до нейната научната инфраструктура. Проектите могат да са.

Екип на Център за компетентност КВАЗАР се включва в спасителната акция по изтегляне на авариралия кораб „Вера Су“

Екип по управление на риска от Център за компетентност КВАЗАР се включи в координационния щаб на българските власти, ръководещ спасителната.

Европейската комисия слага началото на мисии на ЕС за справяне с основните предизвикателства

Комисията сложи началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на.

Конкурс за избор на нов член на Борда на директорите на DARIAH

  Европейската цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки DARIAH обявява конкурса за избор на нов член на Борда.

ЕК обяви два нови конкурса за награди в областта на ядрените изследвания и иновациите

The Nuclear Innovation Prize will be awarded at the next Euratom Research and Training Conference in Safety of Reactor Systems.

Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Днес Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете на Хоризонт Европа. Това Ръководство подпомага участниците да отговарят.

Исландия и Норвегия са първите асоциирани страни към РП „Хоризонт Европа“

  На 24 септември Исландия и Норвегия официално се присъединиха към „Хоризонт Европа“, което дава позволява на тези две държави.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения: – Схемата за.

Eвропейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от.