Научно-образователна платформа „НИМХИ“ по проект „Професия метеоролог и хидролог“

В началото на месец ноември Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) даде началото на проект „Професия метеоролог и хидролог“..

Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември

Clarivate Web of Science организира поредица от тематични уебинари през месец ноември. На 18 ноември 12:00 българско време ще се.

Седмица на биобанкирането в Европа – 17-20 ноември 2020 г.

Седмицата на биобанкирането в Европа (Europe Biobank Week 2020) ще се проведе между 17 и 20 ноември 2020 г. във.

Стипендии за постдокторантска специализация в Япония

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) – „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя две стипендии.

Проучване на Европейската комисия относно показателите за трансфер на знания – към общоевропейски набор от хармонизирани показатели

Европейската комисия разпространи резултатите от проведено проучване на показателите за трансфер на знания, с цел дефиниране на общоевропейски набор от.

„Укрепване на европейските университети по време на глобална трансформация“ – визията на Гилдията за бъдещето на европейските научни университети през следващите десет години

Гилдията на европейските изследователски университети (наричана още Гилдията) е университетска мрежа, основана през 2016 г. Понастоящем тя включва двадесет от.

Съвместния научноизследователски център (JRC) обяви покана за кандидатстване за достъп до нанобиотехнологичната лаборатория в Испра.

Съвместния научноизследователски център (JRC) на Европейската комисия обяви покана за кандидатстване за достъп до нанобиотехнологичната лаборатория в Испра. JRC улеснява.

Правителството на Швейцария предоставя стипендии за академичната 2021-2022 година

Правителството на Швейцария предоставя стипендии за академичната 2021 — 2022 година, в т.ч.: за докторантури в един от десетте швейцарски.

Набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау на Централноевропейската инициатива

Изпълнителния секретариат на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) информира за покана за набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау..