Колко пари заделят държавите за НИРД?

През 2020 г. общите средства на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) в целия ЕС възлизат на 100.

Уебинар за новите функции в портала на Европейската комисия – Funding and Tenders

  На 28 септември Европейската комисия организира уебинар, на който да изясни новите функции в портала Funding & Tenders. Ще.

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди. Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner.

COST Info Day – online session

  На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята.

Онлайн конференция Youth Danube Salon – 15 октомври 2021 г.

В рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), Държавното министерство на Баден-Вюртемберг (БВ), държавното представителство на БВ в.

Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта.

Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от проекта SCHOLARNET

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Университета Рединг,.

Стартиране на програма за лидерство за жени на EIC: Acknowledging the winds of change

Европейският съвет за иновации (EIC) стартира въздействаща програма за лидерство на жените (WLP). Освен преглед на програмата и нейните услуги,.

Конференция „New European Research Area – Towards a Responsible Knowledge-Driven Society of the 3rd Millennium“

На 26 и 27 октомври 2021г. Словенското председателство на Съвета на ЕС организира конференция на тема „New European Research Area.