Конкурс за проектни предложения за сътрудничество в сферата на биоинформатикатапо темата COVID-19

Европейската мрежа за здравна информация и доказателства (European Health Data & Evidence Network, EHDEN) обявява извънредeн конкурс за проектни предложения.

Тематични уебинари на Елзевир

Елзевир предлага на научната общност и всички заинтересовани страни възможност да се включат в поредица от тематични семинари през април.

Реализирайте зелената си идея – кандидатствайте за финансиране по програма LIFE

Европейската комисия обяви началото на конкурса за проектни предложения за 2020 г. по програмата LIFE. Предприети са мерки за улеснение.

Заместник-министър Карина Ангелиева беше лектор в уебинар на тема „COVID-19 –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“

Един от най-авторитетните медийни форуми Science|Business организира на 22 април уебинар на тема „COVID –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“..

Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

От началото на пандемията SARS-CoV-2/COVID-19, Германската национална академия на науките „Леополдина“ предоставя научни съвети на германското федерално правителство, на другите.

Нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на „Хоризонт 2020“

На уебсайта на Службата за публикации на ЕС е публикувана нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на.

SHARE Corona – информация за възстановяване набирането на данни

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася и за натрупване на ново знание за социалните, здравни и.

Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“

Правителството одобри Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“.  Срокът.

Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Експертите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките на базата на съществуващата мониторингова система.