СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Трите имена: СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА   Тема на разработката по програмата: Изолиране и култивиране на микроорганизми от екстремни местообитания. Постигнати.

Севджихан Ахмедова Еюбова

Трите имена: Севджихан Ахмедова Еюбова, д-р Тема на разработката по програмата: „Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност.

Наталия Недялкова

Трите имена: Наталия Недялкова Тема на разработката по програмата: „Функционално-семантична диференциация на локативните наречия в руския език (на фона на българския)“.

Михаела Димитрова Тодорова

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ Трите имена: Михаела Димитрова Тодорова Месторабота: Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“   Email :.

Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи .

Мария Дианова Йорданова

Програма „Млади учени и постдокторанти” Три имена: Мария Дианова Йорданова Тема на разработка: Приложение на ИКТ в обучението по история.

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Трите имена: Милена Петрова Стоянова (постдокторант) Тема на разработката по програмата е по приоритетната област на Националната стратегия за развитие.

Ивелин Георгиев Иванов

ТРИТЕ ИМЕНА: Ивелин Георгиев Иванов преподавател в ШУ Колеж – Добрич от 2003 г. ТЕМА НА РАЗРАБОТКАТА ПО ПРОГРАМАТА: Анализ.

Деница Веселинова Люцканова

Трите имена: Деница Веселинова Люцканова Тема на разработката по програмата: Комуникационни дефекти в модното брандиране Постигнати резултати – обзор на.