Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете

През 2022 г. за първи път ще бъде връчена Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете. Новата инициатива на.

Среща на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации в Прага

На 13 и 14 септeмври в Прага се проведе заседание на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации (ERAC), в.

EIT публикува ръководство за синергии между MSCA и EIT

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува ръководство, обясняващо потенциалните синергии между действията по Мария Склодовска-Кюри (MSCA) и EIT,.

Годишна научноизследователска конференция 2022 г.

Организирана от 2004 г., изданието за 2022 г. на Годишната изследователска конференция (ARC) се организира от Съвместния изследователски център (JRC).

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

На 28 и 29 септември за четвърта поредна година Европейската комисия организира Европейски дни на научните изследвания и иновациите. Тазгодишните.

Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа..

МОН ще бъде партньор в проект по Оперативна програма „Добро управление“

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор.

Нов конкурс по програма „Цифрова Европа“

На 30 август предстои да бъде отворен конкурс „EU secure Quantum Communication Infrastructure“ по програма „Цифрова Европа“ ( Digital Europe).

Информационен бюлетин – The Extreme Light Infrastructure ERIC

Инфраструктурата The Extreme Light Infrastructure ERIC споделя в своя информационен бюлетин за следните възможности: First Joint ELI Call for Users –.