Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Трите имена: Диляна Стефанова Иванова-Станчева   Тема на разработката по програмата: Изследване на влиянието на Хамакеровата константа върху изчисляването на.

Димитър Дойчев Димитров

  Трите имена: Димитър Дойчев Димитров Тема на разработката по програмата: Мониторинг на полупланински реки, след язовири в Черноморски Район.

Проф. д-р Радостина Стоянова (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. д-р Радостина Стоянова е родена на 12 януари 1962 г. Средно образование завършва през 1980 г. в Националната природо-математическа.

Проф. Людмил Кацарков (ННП „ВИХРЕН“)

Людмил Кацарков е редовен професор в Университета в Маями, Университета на Виена и Института по математика и информатика към БАН..

Проф. Николай Денков (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. Николай Денков е роден на 3 септември, 1962 г. в град Стара Загора. Завършил е средното си образование в.

Проф. Пепка Бояджиева (ННП „ВИХРЕН“)

Пепка Бояджиева е професор в Института по философия и социология при Българската академия на науките и Почетен професор по социология.

Проф. Людмил Антонов (ННП „ВИХРЕН“)

Професор Людмил Антонов е дипломиран магистър по Органична и аналитична химия към Химическия факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“..

Доктор Марин Буков (ННП „ВИХРЕН“)

Доктор Марин Буков е завършил средното си образование в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София.  Завършва бакалавър.

Доц. д-р Свилен Симеонов (ННП „ВИХРЕН“)

Доц. д-р Свилен Симеонов е роден 1980 г. в град Русе, където завършва средното си образование в Математическа гимназия “Баба.