Календар на тематичните уебинари на Clarivate до края месец юни 2020 г.

Намерете най-подходящото списание за вашата научна публикация 23 юни 2020 г. от 12:00 часа българско време Необходимо ви е да.

Международна онлайн изложба „Науката е чудесна!“

Международната онлайн изложба „Науката е чудесна!“ представя света на науката, научните изследвания и иновациите. Тази година изложбата ще се проведе.

Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

В началото на 2020 г., в университета в Сорбона се проведе международна среща на високо равнище по темата за правата.

Ролята на НИРД в подкрепа на възстановяването на Европа от кризата COVID-19 (ERA Policy brief)

Научноизследователската и развойна дейност са критични лостове за осигуряване на устойчиво и приобщаващо възстановяване, като същевременно увеличават устойчивостта на нашите.

Безплатно обучение „Предприемачи в науката“ и конкурс с награда от 30 000 лв.

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата “Предприемачи в науката”, което ще се проведе онлайн от 23 септември до.

Последни покани за представяне на проектни предложения по „Хоризонт 2020“

Представяме ви информация за последните покани за представяне на проектни предложения по Рамковата програма „Хоризонт 2020“, разделена по тематични области/направления..

Доклад на ЕК на тема „Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020 – Справедлива, зелена и цифрова Европа“

На 27 май Европейската комисия публикува своя доклад „Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020 –  Справедлива, зелена и.

Уебинар на тема „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“

На 27.05.2020 г. Русенският университет организира уебинар „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“, в партньорство с Министерството на образованието и.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства свързани с пандемията от COVID-19– 2020 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване.