Декларацията от Бърно подчертава съществената роля на изследователските инфраструктури

По време на заключителния ден на Международната конференция за научните инфраструктури 2022 беше представена Декларацията от Бърно за насърчаване на глобална екосистема от изследователски инфраструктури (RI). Декларацията, която подчертава съществената роля на изследователските инфраструктури, е допълнителен политически документ към заключенията на Съвета относно изследователските инфраструктури.

Той приканва създателите на политиката на RI и финансиращите, операторите и потребителите, както и други заинтересовани страни, включително външни изследвания и иновации, да насърчават глобална екосистема на RI, включително както широкомащабни инсталации, средни и малки RI, така и единични разположени, разпределени и виртуални RI. Този призив за действие е подкрепен от държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия, които са отворени да използват свои собствени процеси, както и Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI), за да подкрепят развитието на процъфтяваща глобална екосистема от изследователски инфраструктури.

Текста на декларацията може да видите тук.