Българска делегация взе участие в заседанието на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР

В периода 22-24 март се проведе 122-то заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество.

Информационен ден – COST

На 24 май 2023 г. е организиран онлайн информационният ден за COST. Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори.

Уебинар за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността за академичната 2023 – 2024 г.

Правителството на Словашката република одобри създаването на Националната програма за стипендии на Словашката република за подкрепа на мобилността на студенти,.

Международна научна конференция в областта на невронауките се организира във Варна

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно.

Стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн

На 30-ти март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн. Основна цел на програмата.

Тристранна конференция на тема отворена наука

Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, Европейския облак за отворена наука (E – European Open Science Cloud,.

Национално събитие за представяне на мисия “Пакт за почвите в Европа“

Национално събитие за представяне на мисия “Пакт за почвите в Европа – Към създаването на 100 живи лаборатории и водещи.

Предстои стартиране на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

В Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос.

Българският екип за търсене на екзопланети с нови вълнуващи резултати от първата година на своята работа

 Една година след старта на проекта за търсене и изследване на екзопланетни системи EXO-RESTARТ, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ по.