Награди за принос към енергийния преход в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) 2021

Тазгодишните награди EUSEW имат за цел да признаят изключителни дейности, ръководени от жени, които биха могли да помогнат за осъществяване.

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ – европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

С подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ участва като партньор за.

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) организират Финално събитие за.

Международно признание за проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

В края на академичната година международният проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната.

Приета е Работната програма на Съвместния изследователски център

На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие работната програма на Съвместния изследователски център (JRC). JRC предоставя доказателства и широкообхватен.

Фонд „Научни изследвания“ публикува видеопредставяния на научни проекти насочени към справяне с пандемията от COVID-19

Водени от високия обществен интерес и по инициатива на Министерството на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“ организира и предоставя.

Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули

В изпълнение на проект „DRUG-MOLECULE“ по Национална научна програма „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Химикотехнологичен и металургичен университет кани представители на всички.

Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect

До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп до научни публикации, в.

Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 „Климат, Енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма Хоризонт Европа, клъстер 5 „Климат, Енергия.