ПРОУЧВАНЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕВ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ

Световната банка провежда проучване като част от проект за преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България.

„Седмицата на аеро-космическите технологии“ (Sofia Space Week 2020)

През периода 24-28 април 2020 г. се планира в София да се проведе събитие с тема „Седмицата на аеро-космическите технологии“.

„New approach to research ethics“ (Routledge 2017) is now available for free.

A New Approach To Research Ethics Routledge 2017.pdf

Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“

Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален.

Пролетна Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Организирана от БАППМ и Медицински Университет, гр. Плевен 4 април 2020 г. зала Панорама, Интер Експо Център, гр. София Уважаеми.

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март.

A USER GUIDE TO THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)

The Innovative Medicines Initiative (IMI) was set up in 2008 as a public-private partnership between the European Union (represented by.

JRC – Съвместно докторантско партньорство

Съвместният изследователски център (JRC) оповести обявяването на пилотна фаза на програма „Съвместното докторантско партньорство“ (CDP) за 2020 г. – инициатива.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе консултация за „Хоризонт Европа“.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе съвместни консултация със заинтересованите страни относно следващата.