Конференция „Get involved in Horizon Europe advisory networks“

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (DG AGRI) и Механизмът за подкрепа на иновациите и обмена на знания | EIP-AGRI организира мероприятието за посредничество в мрежата на общата селскостопанска политика на ЕС „Get involved in Horizon Europe advisory networks“.

Събитието EU CAP Network Brokerage ще се проведе в София (България) във вторник, 17 и сряда, 18 януари 2023 г.

Това събитие ще бъде посветено на намирането на партньори и работата в мрежа между съветници, фермери, изследователи и други заинтересовани страни в подкрепа на подготовката на предложения за предстоящите покани за консултантски мрежи на Хоризонт Европа. Освен това, събитието ще създаде възможности за обмяна на знания и иновативни идеи и практики, които могат да вдъхновят потенциални кандидати да участват в следващата покана по Хоризонт Европа.

Обща цел и цели

Основната цел на брокерското събитие е да подпомогне подготвителната работа за отговор на поканата за предложения за консултантски мрежи на Horizon Europe.

Специфичните цели включват:

  • Подобряване на осведомеността сред съветниците и фермерите относно възможностите за участие в проекти по „Хоризонт Европа“ и възможностите, предлагани по поканите;
  • За повишаване на осведомеността по темите, които ще бъдат отворени за предложения по работната програма на Horizon Europe Cluster 6 2023-2024 Подкрепете потенциални кандидати като консултанти при намирането на потенциални партньори;
  • Споделете допълнителна информация относно поканата и нейните теми, като по този начин допринесете за подобряване на качеството на предложенията.

Хоризонт Европа – Клъстер 6: „Храна, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“ Търсене на налични преводи на предходната връзка ще бъде публикуван в края на ноември – началото на декември 2022 г. и включва покана за предложения за консултантски мрежи. Съответните информационни дни за тази покана са планирани за 13 и 14 декември 2022 г.

Повече информация може да намерите тук.