Резултати от проучването за отворен достъп в „Хоризонт 2020“

На 6 септември 2021 г. Европейската комисията публикува резултатите и наборите от данни от проучване, наблюдаващо отворения достъп в „Хоризонт.

EIT публикува Доклад за дейностите на Регионалната схема за иновации на EIT (EIT RIS) за годините 2019-2020.

Европейският институт за иновации и технологии публикува доклад за дейностите на Регионалната схема за иновации на EIT (EIT RIS) за.

Уебинар: Empowering & protecting creativity through intellectual property

Културните и творческите сектори и индустрии (CCSI) са ключови двигатели за устойчив растеж и създаване на работни места в Европа.

EIT Digital Flagship Conference 2021

На 14 септември 2021 г. EIT Digital ще осъществи онлайн конференция, на която институтът ще представи как ще се реализира.

ЕК публикува тримесечен преглед на научната литературата относно зеления преход

Европейската комисия публикува своя тримесечен преглед на литературата за изследвания и иновации, като настоящият въпрос се фокусира върху научноизследователската и.

Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“

Европейската комисия (ЕК) започна консултация, за да събере обратна връзка и да се запознае с визията на европейските участници в.

X-Europe търси 25-те най-добри решения в технологиите в сферата на финансовите услуги (FinTech)

X-Europe обяви шестата си и последна отворена покана, насочена към обещаващи европейски високотехнологични стартиращи фирми във FinTech сектора. На фирмите,.

Предстоящо обучение във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в „Хоризонт Европа“

Европейската комисия организира серия от обучения във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции).