Механизмът Hop on

Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи.

Новини и информация за EIT и общностите на знанието

Деветата общност на EIT на знание и иновации (ОЗИ), посветена на културните и творческите сектори и индустрии, бе определена днес,.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което.

Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но.

Международен уебинар в рамките на проект CAPBIO4BG (биоикономика)

Във връзка с организираният на 21-22 юни международен семинар в рамките на проект CAPBIO4BG, координиран от Аграрен Университет – Пловдив.

Уебинар по темата за разработване на план за равенство между половете (GEP)

Oт януари 2022 г., в контекста на РП „Хоризонт Европа“, няколко категории организации (юридически лица) трябва да имат разработен план.

Помощ за украинските изследователи

Днес – 9 юни, на среща вицепремиерът на Украйна Олха Стефанишина връчи на комисар Габриел официално уведомление от Украйна за.

Конкурсна сесия за кандидатстване за достъп – Extreme Light Infrastructure (ELI)

Extreme Light Infrastructure (Инфраструктурата за екстремна светлина , ELI) обяви първата покана към потенциални потребители да кандидатстват за достъп до.

„Предприемачи в науката“ търси зелени и социални проекти

Емблематичната програма на фондация Карол Знание „Предприемачи в науката“ вече приема кандидатури. Петото издание ще стартира на 21 септември, а.