Community Booster – Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New.

Работна програма на Европейската комисия за 2022 г.

Европейската комисия прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма.

Безплатни обучения за ползване на обновения Web of Science

Представителството на Web of Science за България информира за поредица от предстоящи безплатни онлайн обучения насочени към учени, докторанти и.

Kонкурс на „Фулбрайт“ за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година

Комисия „Фулбрайт“ провежда конкурс за учени и изследователи , аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година с краен.

Информационен ден: Улесняване на сътрудничеството за научни изследвания и иновации в Дунавския регион

в рамките на частта „Разширяване на участието и разпространение на върхови постижения“ в Хоризонт Европа Тази инициатива на Стратегията на ЕС.

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса във виртуален формат,.

Укрепване на трансфера на технологии в ЕС – фокус върху Западните Балкани и Югоизточна Европа

Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Научният парк АРЕА ще организират.

ЕС-AMRI – обединение на BBMRI, EATRIS и ECRIN

Европейският алианс на инфраструктури за медицински изследвания EU-AMRI е новият съюз между европейските инфраструктури за медицински изследвания BBMRI, EATRIS и.

Конкурс за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи за академичната 2022-23 година

Конкурсът за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на неправителствени организации за академичната 2022-23 година тече в.