Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017.

Стипендии на „Фулбрайт“ за учени за академичната 2022-23 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ има удоволствието да покани българските учени на уебинар за възможностите за финансиране на изследователска.

EURAXESS обяви начало на менторска програма „ Shape the future of a Researcher coming to Europe “

В рамките на проекта EURAXESS TOP IV „Отворен за света“ е разработена менторска програма „ Shape the future of a.

Церемония за обявяване на началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“

2 февруари 2021 г., Културен център Белем – CCB, Лисабон Онлайн събитие, организиранo от португалското председателство на Съвета на ЕС.

Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

През 2016 г. в рецензираното научно списание с отворен достъп „Научни данни“ (Scientific Data) бяха публикувани „FAIR Ръководни принципи за.

Science Europe публикува практическо ръководство за международно съгласуване на управлението на научноизследователски данни

Организациите за финансиране на научни изследвания, научните организации, отделните изследователи и рецензенти имат различни нужди и изисквания към политиките и.

Доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ публикува доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център (JRC) за центровете за.

Уебинар на тема Изследвания и иновации в селскостопански хранителни системи (ERA Agenda 2021-2027) и възможности за университетите и индустрията

Аграрният университет – Пловдив, в сътрудничество с Международния научен съвет и Министерството на образованието и науката на България, организира виртуален.

Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на.