Отворени покани от EIT

Заявките за Младежката мисия на EIT Food са отворени до 8 декември 2022 г. Повече информация по темата можете да намерите ТУК.

  • Младежката мисия на EIT Food (YM) е програма, която има за цел да повиши интереса към хранителната сфера от най-ранна възраст, създавайки лидери през следващите години в областта на хранително-вкусовата промишленост и позволявайки по-здравословни и по-съзнателни диетични избори. Поканата има за цел да наеме участници в трите работни пакета на YM: управление на програмата (WP1), комуникация (WP2) и изпълнение (WP3). Необходимите квалификации са различни съобразно насоките в работните пакети.
  • Целева група: лица от държавите членки на ЕС и от асоциираните страни по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. В изключителни случаи, субекти от трети държави могат да получат финансова подкрепа, ако бъдат одобрени директно от EIT.

Подаването на проекти по поканата за представяне на проектни предложения „Система за транспортиране на зърно в Украйна: Поканата за предложения за проучване на възможността за изпълнение“ е отворено до 6 януари 2023 г. Повече информация по темата можете да намерите ТУК.

  • Украинското Министерство на земеделието търси алтернативни начини, включително сухопътен тръбопровод, за износ на големи количества зърно, за да смекчи зависимостта си от износа по море през пристанища, засегнати от руската инвазия. За да подкрепи тази инициатива, EIT Food се обръща към потенциални бенефициенти за представяне на проектни предложения за проучване на изпълнението на функционална система за транспортиране на зърно, отговаряща на седемте критерия, посочени от украинското правителство и обяснени в ръководството на поканата. Проучването трябва да описва проучените опции и ясно да адресира предизвикателствата пред проектирането, изграждането, използването и поддръжката на системата, както и очакваното време и разходи за нейното изпълнение. Консорциумите могат да изберат да представят и прототип/демонстрация. Ако проучването покаже, че дадена опция е жизнеспособна, консорциумът може да бъде избран от украинското Министерство на земеделието да представи завършено проектно предложение за нейното изпълнение.
  • Целева група: консорциуми, включващи всички организации, както партньори на EIT Food, така и нови кандидати, от държави членки на ЕС и от по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Контакт: ukrainegraincall@eitfood.eu

ОТВОРЕНА ПОКАНА ОТ EIT RAW MATERIALS:

Поканата за проекти в областта на иновациите и образованието вече е отворена за подаване на проектни предложения. Повече информация по темата можете да намерите ТУК.

  • Регистрацията и подаването на проектни предложения (draft proposals) е със срок до 26 януари 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време); Срок за окончателно подаване: 11 май 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време).
  • Годишната покана за представяне на проектни предложения в областта на иновациите и образованието е възможност за иноваторите да получат признание за своите революционни идеи, водещи до пробив в сектора на суровините в Европа. EIT RawMaterials търси решения от потенциалните бенефициенти, с които да допринесе за оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа.