Министрите на научните изследвания на ЕС обсъждат научните изследвания и иновациите в областта на авангардните материали

На заседанието на Съвета по конкурентоспособност (научни изследвания) в четвъртък, 23 май 2024 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, се.

До 1 юли може да се кандидатства по компонента MAPS от Българо-швейцарската програма

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната.

Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

Официалният правописен речник на българския език на БАН вече е дигитализиран и достъпен онлайн напълно свободно. Разработването му е част.

Възможност за финансиране по проект NCP_Widera.net на българско участие в учебна визита в периода 26-28 юни 2024 г. в Барселона

В рамките на проект NCP_Widera.net, в който МОН участва, предстои провеждане на учебна визита (Study visit), предназначена за мениджъри и.

Среща на министрите за наука и технологии в ОИСР

На срещата си на министерско равнище в ОИСР министрите на науката и технологиите подчертаха, че е необходимо правителствата да разработят.

Нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

На 24 април 2024 г. Народното събрание прие нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Този законодателен акт.

1,25 милиарда евро от „Хоризонт Европа „за подкрепа на авангардни научни изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения на стойност над 1,25 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария.

Проведе се национален информационен ден по компонент MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Над 150 участници от над 120 организации взеха участие на 17 април 2024 г.  в националното информационно събитие по компонент.

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай (изследователски проекти)“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България.