Безплатни обучения за ползване на обновения Web of Science

26 October 2021
los angeles, USA
Tue 26,  00:00
      Nov 2,  00:00
Jack Allen

Представителството на Web of Science за България информира за поредица от предстоящи безплатни онлайн обучения насочени към учени, докторанти и студенти за ползване на новия Web of Science. Zoom обучителни сесии ще се проведат на 21 и 27 октомври от 10:30 до 11:30 и от 14:30 до 15:30. Инфoрмацията за достъп е както следва:

 • Topic: Обучение – работа с новия Web of Science
  Time: Oct 21, 2021 10:30 AM Sofia
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/89164331332
  Meeting ID: 891 6433 1332

 

 • Topic: Обучение – работа с новия Web of Science
  Time: Oct 21, 2021 02:30 PM Sofia
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/85016644008
  Meeting ID: 850 1664 4008

 

 • Topic: Обучение – работа с новия Web of Science
  Time: Oct 27, 2021 10:30 АM Sofia
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84760479633
  Meeting ID: 847 6047 9633

 

 • Topic: Обучение – работа с новия Web of Science
  Time: Oct 27, 2021 02:30 PM Sofia
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/81571155844
  Meeting ID: 815 7115 5844

Поканата можете да разгледате и на Фейсбук страницата на Представителството на Web of Science за България – https://www.facebook.com/WoSBulgaria/ .