Възможност за финансиране по проект NCP_Widera.net на българско участие в учебна визита в периода 26-28 юни 2024 г. в Барселона

В рамките на проект NCP_Widera.net, в който МОН участва, предстои провеждане на учебна визита (Study visit), предназначена за мениджъри и администратори на научни инфраструктури с опит и перспективи за развитие в сферите на здравеопазването и околната среда. Тридневното събитие ще се проведе в периода 26-28 юни 2024 г. в Барселона.

Домакини на тази учебна визита са 4 научни института в Испания:

Критерии при подбора на кандидатите от България и необходима информация в процеса на кандидатстване:

  • Кратка информация  за брой и вид безвъзмездни средства (с препратки/линкове, ако е възможно), привлечени чрез национални и международни програми, ако има такива;
  • Кратка информация  за брой и вид безвъзмездни средства (с препратки/линкове, ако е възможно) за национален (ни) /международен (ни) проект(и), в който (които) сте участвали, ако има такива;
  • Кратко описание на опит във валоризацията (сътрудничество с индустрията, патенти, spin-offs, лицензиране), ако има такъв;
  • Брой проектни предложения, подадени през последните 2 години; брой успешни проекти, ако има такива; (кратка информация)
  • Много добро владеене на английски език;
  • CV във формат EUROPASS;
  • Писмо за одобрение от организацията, номинираща кандидата (може да е от зам.-ректор по научната дейност/декан, или от директор на научен институт)

Разходи, които се покриват от гранта:

На участниците в учебното посещение от МОН, като партньор в проекта, ще бъдат възстановени действително извършените  разходи. Допустимите разходи са за пътуване и нощувки, като максималната сума за възстановяване (максималният грант) е 1000 евро. Одобрените кандидати ще бъдат командировани от МОН и ще могат да получат 50% от гранта авансово, а останалите действителни разходите на участниците ще бъдат възстановени след приключване на пътуването им и след представяне на отчет, който се одобрява от МОН.

Крайният срок за подаване на кандидатури за участие е 31 май 2024 г. Имейл и пакета документи (необходима информация, изброени по-горе) изпращайте до k.mutavchiev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg. От България могат да бъдат номинирани/одобрени двама участника. Информацията и формулярите за кандидатстване са публикувани на тази страница.