До 1 юли може да се кандидатства по компонента MAPS от Българо-швейцарската програма

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната покана с цялата необходима информация за конкурса може да се намери на сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF): https://www.snf.ch/en/XSgYKFXT4gODdFhJ/news/maps-multilateral-academic-projects .

За намиране на партньори за многостранните проекти, може да се използва и следната онлайн платформа, разработена от румънската страна: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

На 17 април се проведе информационно събитие  по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS) на Швейцарско-българската програма за научни изследвания (ШБПНИ), организирано от Министерството на образованието и науката (МОН) – програмен оператор на ШБПНИ.

Поради важността на събитието и с цел осигуряване на достъп на повече заинтересовани страни до него то беше записано и видео записът може да бъде достъпен от тук.

Презентацията на г-жа Изабел Фелнер от Швейцарската научна фондация можете да намерите тук.

Отговори на зададените по време на събитието въпроси може да намерите тук.