Годишна научноизследователска конференция 2022 г.

20 September 2022
Tue 20,  00:00
      Sep 21,  00:00

Организирана от 2004 г., изданието за 2022 г. на Годишната изследователска конференция (ARC) се организира от Съвместния изследователски център (JRC) и Генерална дирекция по икономически и финансови въпроси (DG ECFIN). ARC е форумът за върхови постижения, където европейските институции обменят знания и участват в диалог с изследователи в академични институции и мозъчни тръстове, практици в организации на гражданското общество и граждани.

Тази година JRC и DG ECFIN канят участниците в конференцията да обсъдят как да станем екологични по европейския начин.

Участниците в конференцията ще слушат лекторите, които обсъждат различни аспекти на успешния зелен преход и ще задават въпроси как да се разработят подходящи политики и инструменти за стимулиране на зелен преход; как да променим моделите на производство и потребление; как да се проектират необходимите частни и публични инвестиции/технологична трансформация и как да постигнем необходимите иновации и натрупване на човешки капитал. Всичко това, като в същото време се запазва социалната кохезия и сплотеността на ЕС.

Конференцията е хибридна ще се проведе на 20 и 21 септември онлайн и в Севиля, Испания в CaixaForum.

Повече информация за конференцията може да намерите тук.