Zenodo/CERN и OpenAIRE срещу коронавируса (Covid-19)

Zenodo/CERN и OpenAIRE срещу коронавируса (Covid-19)

За да се противопоставим на епидемията от коронавируса (Covid-19), се налагат спешни усилия от научната общност, които трябва да действат безпрецедентно бързо при споделяне на резултати в различните дисциплини. Отворената наука е идеално оръжие в арсенала за подпомагане на борбата с Covid-19 чрез улесняване на неограниченото и навременно споделяне на най-новите изследвания, свързани с пандемията.

Zenodo/CERN и OpenAIRE отговарят на призива на Европейската комисия за синхронизирани действия и сътрудничество между важни инициативи в Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud – EOSC) за улесняване на усилията на учените по света, които работят за справяне с пандемията.

Поради тази причина Zenodo/CERN и OpenAIRE предприемат следните мерки:

  1. Научна общност за изследване на коронавируса: Създадена е нова Covid-19 научна общност, която се захранва автоматично към OpenAIRE Open Research Gateway, която понастоящем се изгражда от OpenAIRE и ще бъде единна входяща точка за всички научни резултати и други полезни ресурси, свързани с Covid-19.
  2. Организация: създаден е екип от експерти, номинирани от OpenAIRE, за да организира тази общност. Още повече – Zenodo добавя инструмент за обработка на данни, който да търси качена информация извън общността и да координира усилията за координация на Zenodo с други екипи по света.
  3. Поддръжка: споделянето на информация следва да бъде безпроблемно, поради което Zenodo приоритетно отговаря на  заявките и въпросите, свързани с Covid-19.

Тази научна общност събира научни резултати, които могат да бъдат от значение при борбата с коронавируса, като се приемат за качване и материали със затворен и ограничен достъп, макар да се препоръчва качването на отворени материали и данни. В общността могат да се качват всякакви научни резултати – публикации, постери, презентации, набори от данни, изображения, видео, аудио, софтуер, обучителни уроци и др.